California

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Map of USA highlighting California.png

California ()美國 (Bí-kok)西岸 (se-hoāⁿ) (ê)一个 (chi̍t-ê) (chiu) (I)首府 (siú-hú)Sacramento不而過 (put-jî-kò)上大 (siāng-tōa)城市 (siâⁿ-chhī)Los Angeles

California ()1850 ()加入 (ka-ji̍p)美國聯邦 (Liân-pang)成做 (chiâⁿ-chò)美國 ()31 (ê)州。

經濟 (Keng-chè)[edit]

California佇2015年的GDP是2,481,348 pa̍h (bān)美金 (bí-kim).[1] (Chiàu)2015年的資料 (chu-liāu) (pún)上濟 (siāng-chē)人工 (jîn-kang)產業 (sán-gia̍p)健康 (kiān-khong)照顧 (chiàu-kò͘) (kap)社會 (siā-hōe)扶助 (hû-chō͘) (health care and social assistance).[2]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "Total Gross Domestic Product by State for California". FRED. Federal Reserve Bank of St. Louis. 2016-12-07. 2017-03-11 khòaⁿ--ê. 
  2. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2017-03-11 khòaⁿ--ê. 

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

 United States