Nobel Hô-pêng Chióng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nobel文學獎
Nobelpriset i litteratur
對象 世界和平有貢獻的人
所在 Flag of Norway.svg 挪威Oslo
主辦 挪威Nobel委員會
開始 1901年
官方
網站
nobelprize.org

Nobel和平 (Hô-pêng) (Chióng) (瑞典語: Nobels fredspris英語: Nobel Peace Prize日本語: ノーベル平和賞) ()Nobel (Chióng) (ê)其中 (kî-tiong)1 (hāng)因為 (In-ūi)和平獎直接 (ti̍t-chiap)看攝 (khan-siap) (tio̍h)政治 (chèng-tī)事務 (sū-bū)比較特 (pí-kàu-te̍k) (khah) (ū)爭議 (cheng-gī)

()2004 () (chit) (ê) (thâu)1 (pái) (pan) (hō͘)環境主義 (khoân-kéng-chú-gī)運動者 (ūn-tōng-chiá)主辦 (Chú-pān)單位 (tan-ūi)表示 (piáu-sī) (kóng), "地球 (tē-kiû)頂懸 (téng-koân)的和平 (khò) (lán)守護 (siú-hō͘)咱的生活 (seng-oa̍h)環境 (khoân-kéng)"。

直獎人 (Ti̍t-chióng-jîn)[edit]

(Bat)得著 (tit-tio̍h)和平獎的 (lâng)抑是 (a̍h-sī)組織 (cho͘-chit):

1900年代 (nî-tāi)[edit]

1910年代[edit]

1920年代[edit]

1930年代[edit]

1940年代[edit]

1950年代[edit]

1960年代[edit]

1970年代[edit]

1980年代[edit]

1990年代[edit]

2000年代[edit]

2010年代[edit]