Nobel Hòa-ha̍k Chióng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nobel化學獎
Nobelpriset i kemi
對象 化學家
所在 Flag of Sweden.svg 瑞典Stockholm
主辦 瑞典皇家科學學會
開始 1901年
官方
網站
nobelprize.org

Nobel化學 (Hòa-ha̍k) (Chióng) (瑞典語: Nobelpriset i kemi英語: Nobel Prize in Chemistry日本語: ノーベル化学賞) ()Nobel獎 (ê)1 (chióng)

直獎人 (Ti̍t-chióng-jîn)[edit]

引用 (Ín-iōng)評語 (phêng-gí)是Nobel委員會 (Úi-oân-hoē)的。