Nobel Keng-chè-ha̍k chióng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
瑞典國家銀行紀念Alfred Nobel經濟學獎
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
對象 經濟學家
所在 Flag of Sweden.svg 瑞典Stockholm
主辦 瑞典皇家科學學會
開始 1969年
官方
網站
nobelprize.org

Nobel經濟學 (Keng-chè-ha̍k) (Chióng) (瑞典語: Nobelpriset i ekonomi英語: Nobel Memorial Prize in Economic Sciences日本語: ノーベル経済学賞),正式 (chèng-sek)全名 (choân-miâ) ()瑞典 (Sūi-tián)國家 (Kok-ka)銀行 (Gîn-hâng)紀念 (Kì-liām)Alfred Nobel經濟學獎 (瑞典語: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne),一般 (it-poaⁿ)簡稱 (kán-chheng)Nobel經濟學獎,是Nobel獎 (ê)1 (khoán)

直獎人 (Ti̍t-chióng-jîn)[edit]

下跤 (Ē-kha)評語 (phêng-gí)是Nobel獎提供的 (thê-kiong--ê)

2000年代 (nî-tāi)[edit]

( "for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles")

  • 2003年 – Robert F。 Engle III, Clive W.J。 Granger
  • 2002年 – Daniel Kahneman, Vernon L。 Smith
  • 2001年 – George A。 Akerlof, A。 Michael Spence, Joseph E。 Stiglitz
  • 2000年 – James J。 Heckman, Daniel L。 McFadden

1990年代[edit]

1980年代[edit]

1970年代[edit]

1960年代[edit]

  • 1969年 – Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]