Kok-chè Su-hoat Hoat-īⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Kok-chè Hoat-têng)
Jump to navigation Jump to search
國際書法法院

國際 (Kok-chè)書法 (Su-hoat)法院 (Hoat-īⁿ) (英語 (Eng-gí): International Court of Justice法語 (Hoat-gí): Cour internationale de Justice) (ia̍h)國際法庭 (Hoat-têng)1945 ()成立 (sêng-li̍p) ()低地國 (Kē-tē-kok) (ê)Den Haag ()聯合國 (Liân-ha̍p-kok)主要 (chú-iàu)的書法工具 (kang-khū)

相關 (Siong-koan)項目 (hāng-bo̍k)[edit]