Liân-ha̍p Ông-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from Eng-kok)
Jump to navigation Jump to search
大不列顛佮北愛爾蘭聯合王國
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
英國 旗仔
國旗
英國 國徽
國徽
書句: Dieu et mon droit
("天有上帝,我有權利")
國歌: God Save the Keng
"上帝保佑國王"
Europe-UK.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
倫敦
官方語言 英語
承認的國家語言 英語
承認小數語言 蘇葛蘭語Ulster蘇葛蘭語威力士語Cornwall語蘇葛蘭Gael語愛爾蘭語英國手語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 首相
Rishi Sunak
立法機構 國會
• 上院
貴族院
• 下院
四民院
面積
• Lóng-chóng
242,495 km2 (93,628 sq mi) (地 78 名)
• 水域 (%)
1.51
人口
• 2020 年估計
Neutral increase 67,081,000 (地 21 名)
• 2011 年 普查
63,182,178 (地 22 名)
• 密度
270.7/km2 (701.1/sq mi) (地 50 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$3.276萬億 (地 10 名)
• 平均
Increase$48,693 (地 28 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$3.108萬億 (地 5 名)
• 平均
Increase$ 46,200 (地 22 名)
Gini (2019 年) Negative increase 36.6
 ͘ 地 33 名
HDI (2019 年) Increase 0.932
真高 ͘ 地 13 名
貨幣 英磅 (£) (GBP)
時區 UTC (GMT)
• 夏時間 (DST)
UTC+1 (BST / WEST)
時間格式 dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
相用電源 230 V–50 Hz
開車方向
電話區號 +44
ISO 3166代號 GB
上等domain .uk

(Tāi)不列顛 (Put-lia̍t-tian) (kap) (Pak)愛爾蘭 (Ài-ní-lân)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (大不列顚北愛爾蘭聯合王國,英語: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) () ()歐洲 (Au-chiu) (ê)1 (ê)國家 (kok-ka)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)叫做 (kiò-chò)英國 (Eng-kok) (英國) 抑是 (ia̍h-sī)英吉利 (Eng-kiat-lī) (英吉利)[1]

聯合王國是4个邦國 (pang-kok) (country) 組成的 (cho͘-sêng--ê): 英蘭蘇葛蘭 (So͘-kat-lân)威力士 (Ui-le̍k-sū) ( (chit)3个佇大不列顛 ()頂懸 (téng-kôan)) 佮北愛爾蘭 (佇愛爾蘭島 (Ài-ní-lân-tó)北爿 (pak-pêng))。

聯合王國是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家,毋過無 (iōng)euro (in)貨幣 (hoè-pè)英磅 (Eng-pōng)

聯合王國是1个 (ū)憲法 (hiàn-hoat)的王國 (i)首都 (siú-to͘)倫敦 (Lûn-tun)

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. (Nn̄g) () (tùi) "英蘭 (Eng-lân)" (England) 佮 "英蘭人 (Eng-lân-lâng)" (English) 來的 (lâi--ê); 毋過 (m̄-koh)按呢 (án-ne) (kiò) () (chin)正確 (chèng-khak)