Hun-lân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
芬蘭強和國
Suomen tasavalta
Flag of Finland.svg Coat of arms of Finland.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Hun-lân 的所在
Hun-lân 的所在。
首都 Helsinki

芬蘭 (Hun-lân) (芬蘭,芬蘭語 (Hun-lân-gí): Suomi瑞典語 (Sūi-tián-gí): Finland) 全名 (choân-miâ) (kiò) (chò)芬蘭強和國 (Kiông-hô-kok) () (Pak) (Au) (ê)國家 (kok-ka)。芬蘭的西風 (sai-hong) ()Bothnia (oan); 西南方 (sai-lâm-hong)Baltic (Hái); 南方 (lâm-hong)芬蘭灣 (Hun-lân-oan)陸地 (Lio̍k-tē)邊界 (piⁿ-kài) (hām)瑞典 (Sūi-tián)諾威 (Lo̍k-ui)露西亞 (Lō͘-se-a)公家 (kong-ke); 海面 (hái-bīn)的邊界和Estonia公家。 ()西南岸 (sai-lâm-hoāⁿ)Åland () ()屬於 (sio̍k-î)芬蘭,毋過 (m̄-koh) (ū)相當 (siong-tong)自治 (chū-tī) (koân)

大部分 (Toā-pō͘-hūn)歐洲 (Au-chiu)亞洲 (A-chiu)語言 (gí-giân) (toè)瑞典語, () (i)號做 (hō-chò) 'Finland' 抑是 (a̍h-sī)類似 (lūi-sū)發音 (hoat-im)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Finland-CIA WFB Map.png

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

芬蘭1917 ()督逐 (tok-lip); 佇1995年正月 (chiaⁿ-ge̍h)正式 (chèng-sek)加入 (ka-ji̍p)歐洲聯盟 (Liân-bêng)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Finland