Se-pan-gâ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
西班牙王國
Reino de España
西班牙 旗仔
國旗
西班牙 國徽
國徽
書句: Plus ultra
"氣卡遠的地遠"
國歌: Marcha Real
"王家進行曲"
EU-Spain.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Madrid
官方語言 西班牙語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Felipe 6世
• 首相
Pedro Sánchez
立法機構 國會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
505,990 km2 (195,360 sq mi) (地 51 名)
• 水域 (%)
0.89
人口
• 2020 年估計
Neutral increase47,450,795 (地 30 名)
• 密度
94/km2 (243.5/sq mi) (地 120 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$1.942萬億 (地 15 名)
• 平均
$41,736 (地 32 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$1.450萬億 (地 13 名)
• 平均
$31,178 (地 26 名)
Gini (2019 年) Positive decrease 33.0
 ͘ 地 103 名
HDI (2019 年) Increase 0.904
真高 ͘ 地 25 名
時區 UTC⁠±0 ~ +1 (WET / CET)
• 夏時間 (DST)
UTC+1 ~ +2 (WEST / CEST)
時間格式 dd/mm/yyyy (CE)
開車方向
電話區號 +34
ISO 3166代號 ES
上等domain .es

西班牙 (Se-pan-gâ)王國 (Ông-kok) (西班牙王國,西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Reino de España) () ()歐洲 (Au-chiu)西南爿 (sai-lâm-pêng) (ê)國家 (kok-ka)。佇Iberia半島 (poàⁿ-tó)頂懸 (téng-kôan) (kan) (ū) (i)葡萄牙 (Phû-tô-gâ) (kap)Gibraltar。佇伊的東北爿 (tang-pak-pêng) (kóe)Pirineo山龍 (Soaⁿ-lêng),是法國 (Hoat-kok)小國 (sió-kok)Andorra。伊 (koh)這括 (chit-koah)小島 (sió-tó): (siōng) (tōa)的是Balear群島 (Kûn-tó)Canaria群島; 佮非洲 (Hui-chiu)北爿 (pak-pêng)2 (ê)城市 (siâⁿ-chhī)CeutaMelilla

西班牙是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家, () (iōng)euro

西班牙是1个憲法 (hiàn-hoat)的王國首府 (siú-hú)Madrid

西班牙佇17世紀 (sè-kí)與捌 (ū-bat)統治 (thóng-tī)台灣 (Tâi-oân)北部 (pak-pō͘)

行政 (Hêng-chèng)單位 (tan-ūi)[edit]


外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Spain