Pirineo Soaⁿ-me̍h

From Lohankhapedia
(Redirected from Pirineo Soaⁿ-lêng)
Jump to navigation Jump to search
衛星圖

Pirineo山脈 (Soaⁿ-me̍h) (法語 (Hoat-gí): Les Pyrénées西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Los PirineosCatalunya (): Els Pirineus), (tiàm) ()歐洲 (Au-chiu)大陸 (tāi-lio̍k)西南 (sai-lâm) (ê)山脈 ()法國 (Hoat-kok) (kap)西班牙 (Se-pan-gâ)天然 (thian-jiân)邊界 (piⁿ-kài) ()Iberia半島 (Poàn-tó)相接 (sio-chiap)大陸主體 (chú-thé)所在 (só͘-chāi) (Ùi)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (Bay of Biscay) (kàu)地中海 (Tē-tiong-hái) (Cap de Creus) 攏總 (lóng-chóng)430 km (tn̂g)

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Pyrénées