Í-tāi-lī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
以大利共和國
Repubblica Italiana
Flag of Italy.svg Emblem of Italy.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Í-tāi-lī 的所在
Í-tāi-lī 的所在。
首都 羅馬
面積
  • 國土面積: 301,338 km² 排世界第72 名
人民生活
人口
  • 總人口: 59,433,744 人 2011 年 普查,排世界第 23 名
  • 人口密度: 201.3 人/km2 2011 年 ,排世界第 63 名
政治文化
領導人

以大利 (Í-tāi-lī)共和國 (Kiōng-hô-kok) (以大利-),舊名 (kū-miâ)意國 (Ì-kok) (意國),大義國 (Tāi-gī-kok) (大義國)[1] (Italia,以大利語 (Í-tāi-lī-gú): Repubblica Italiana),台灣話 (Tâi-oân-ōe) (ū) (kóng)伊打理壓 (I-tá-lí-ah) (Italia), () ()歐洲 (Au-chiu)南爿 (lâm-pêng) (ê)國家 (kok-ka) (I)土地 (thó͘-tē)主要 (chú-iàu) ()地中海 (Tē-tiong-hái)中央 (tiong-ng)一个 (chi̍t-ê)形狀 (hêng-chōng)若像 (ná-chhiūⁿ)長桶靴 (tn̂g-tháng-hia)半島 (poàn-tó) (kap)附近 (hū-kīn)島嶼 (tó-sū)組成 (cho͘-sêng)其中 (Kî-tiong)上大 (siōng-toā)島嶼SiciliaSardegna編仔 (Piⁿ-á)的國家有法國 (Hoat-kok)瑞西 (Sūi-se)奧地利 (Ò-tē-lī),佮Slovenia。有兩个 (nn̄g-ê)國家, (San)MarinoVaticano完全 (oân-choân) (hō͘)Italia (pau)利抵 (lāi-té)

以大利有參加 (chham-ka)歐洲聯盟 (Liân-bêng) () (iōng)euro

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

Italy-CIA WFB Map.png

注跤 (Chù-kha)[edit]