Gibraltar

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Gibraltar
Gibraltar
Gibraltar 的旗仔
旗仔
Gibraltar 的官方印仔
徽章
朱據
Montis Insignia Calpe
"Gibraltar岩石的徽章"
頌歌: God Save the Keng
"上帝保又國王"
地區上歌: Gibraltar Anthem
"Gibraltar的歌"
EU-Gibraltar.svg
主權國家 聯合王國
首府 Gibraltar
上大 區 Westside
官方語言 英語
政府 議會制君主立憲權限委讓
• 國王
Charles 3世
• 總督
Sir David Steel
• 首席大臣
Fabian Picardo
• 市長
John Gonçalves
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
6.8 km2 (2.6 sq mi)
• 水域 (%)
0
人口
• 2020 年估計
34,003 (地 220 名)
• 密度
5,000/km2 (12,949.9/sq mi)
GDP (PPP) 2013 年 股價
• 攏總
£1.64 cha̍p-ek
• 平均
£50,941
HDI (2018 年) 0.961
真高 ͘ tē 3 miâ
貨幣 Gibraltar pound (£) (GIP)
時區 UTC+01:00 (CET)
 • 熱天 (DST)
UTC+02:00 (CEST)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +350
ISO 3166代號 GI
上等domain .gi

Gibraltar ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (ê)1 ()海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘)踮佇 (tiàm-tī)歐洲 (Au-chiu)西南 (sai-lâm)相拄 (sio-tú)西班牙 (Se-pan-gâ) (lâm)海岸 (hái-hōaⁿ) (Piⁿ)a的Gibraltar海峽 (Hái-kiap)相接 (sio-chiap) (Pak)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (kap)地中海 (Tē-tiong-hái)並且 (pēng-chhiáⁿ)隔開 (keh-khui)歐洲佮非洲 (Hui-chiu)這个 (Chit-ê)地點 (tē-tiám) (ū)相當 (siong-tong)戰略 (chiàn-lio̍k)意義 (ì-gī)

Gibraltar有參加 (chham-ka)歐洲聯盟 (Liân-bêng)毋過 (m̄-koh)濟濟 (chē-chē)相關 (siong-koan)法律 (hoat-lu̍t) ()約束力 (iok-sok-la̍t)

西班牙認為 (jīn-ûi)Gibraltar屬於 (sio̍k-î) (in)的領土,總是 (chóng--sī)在地人 (chāi-tē-lâng)大部分 (tōa-pō͘-hūn)希望 (hi-bāng)維持 (î-chhî)聯合王國的統治權 (thóng-tī-koân)身份 (sin-hūn) (Che)成做 (chiâⁿ-chò)2 (kok)之間 (chi-kan)oh (tháu)的1 (ê)議題 (gī-tê)。聯合王國 ()彼貼仔 (hit-tah-á)安插 (an-chhah)相當的軍事 (kun-sū)力量 (le̍k-liōng)