Kosovo

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kosovo共和國
Republika e Kosovës

Република Косово
Republika Kosovo

Flag of Kosovo.svg Coat of arms of Kosovo.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Kosovo 的所在
Kosovo 的所在。
首都 Priština

Kosovo (Albania (): Kosovë/KosovaSerbia語: Косово) ()歐洲 (Au-chiu) (ê) (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka) (I)原來 (goân-lâi)Serbia的1个 "自主 (chū-chú) (séng)",Kosovo戰爭 (Chiàn-cheng)了後 (liáu-āu)改左 (kái-chò)聯合國 (Liân-ha̍p-kok) ( (kiam)NATO) 統治 (thóng-tī)。 Kosovo地位 (tē-ūi)談判 (tâm-phoàⁿ) (ùi)2006 ()2 (goe̍h)20開始 (khai-sí)當地 (Tong-tē)的Albania (lâng)大份 (tōa-hūn)堅持 (kian-chhî)脫離 (thoat-lî)Serbia; 省內外 (séng-lāi-gōa)的Serbia人 (khah) (chē)反對 (hoán-tùi)

2008年2月17 (ji̍t)Kosovo議會 (Gī-hoē)宣佈 (soan-pò͘)獨立 (to̍k-li̍p)國名 (kok-miâ) (kiò) (chò)Kosovo共和國 (Kiōng-hô-kok)毋過 (M̄-kò)Serbia認為 (jīn-ûi)伊是共己 (kā-kī)的1的 "自主", ()承認 (sêng-jīn)伊的獨立。

(Miâ)[edit]

Kosovo的名 (ū)爭議 (cheng-gī)。 Albania人較 (ài) (iōng) ()Albania語的講法 (kóng-hoat) ()號做 (hō-chò)Kosovë國際上 (Kok-chè-siōng)目前 (bo̍k-chêng) (khah)慣勢 (koàn-sì)Kosovo這个 (chit-ê)名 (倚Srbija語)。


基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

政治地圖 (倚Srbija觀點)

參考 (Chham-khó)資料[edit]