Vaticano

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Vaticano市國
Status Civitatis Vaticanae
Flag of the Vatican City.svg Coat of arms of the Vatican City.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Vaticano 的所在
Vaticano 的所在。
首都 Vaticano

VaticanoVaticano-chhī(-kok) (Latin (): Status Civitatis Vaticanæ; 以大利語 (Í-tāi-lī-gí): Stato della Città del Vaticano),世界 (sè-kài)面積 (bīn-chek)上賽 (siāng-sè)人口 (jîn-kháu)上少 (siāng-chió) (ê)國家 (kok-ka)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

相關 (Siong-koan)[edit]