Latin-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from Latin語)
Jump to navigation Jump to search

Latin () (Lingua Latina),或者 (he̍k-chiá)拉丁語 (La-teng-gí)喇丁語 (Lat-teng-gí)[1]拉丁語 (Lia̍p-teng-gí)[2] ()一種 (chi̍t-chióng)古早 (kó͘-chá)Roma (lâng) (kóng) (ê)語言 (gí-giân)Roma天主教 (Thian-chú-kàu)教會 (Kàu-hoē)這馬 (chit-má) ()正式 (chèng-sek)都合 (to͘-ha̍p)猶原 (iû-goân) (ēng)Latin語,所以 (só͘-í) (i)Vaticano官方 (koaⁿ-hong)語言

科學 (Kho-ha̍k) (kap)醫學 (i-ha̍k) (ū) (chiâⁿ) (chē)字詞 (jī-sû)是Latin語。現代 (Hiān-tāi)的語言 ()有誠濟是 (ùi)Latin語來的 (lâi--ê)親像 (chhin-chhiūⁿ)西班牙語 (Se-pan-gâ-gí)Portugal語法語 (Hoat-gí)Italia語Romania語

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. John Macgowan (1883). "Latin". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 拉丁喇徵 
  2. Thomas Barclay (1923). "拉". Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. 拉丁, Latin. 

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia
Wikipedia Latin-gí的版本.
Wikibooks-logo.svg
Wikibooks有關係Latin語的教材佮說明書.