Tek-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"德意志" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 德意志 (khu-pia̍t-ia̍h).
獨乙聯邦共和國
Bundesrepublik Deutschland
德國 旗仔
國旗
德國 國徽
國徽
國歌: Deutschlandlied
"德國人的歌"
EU-Germany.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
柏林
官方語言 德語
承認的國家語言 德語
政府 聯邦議會制共和國
• 總統
Frank-Walter Steinmeier
• 總理
Olaf Scholz
立法機構
• 上院
聯邦參議院
• 下院
聯邦議會
面積
• Lóng-chóng
357,022 km2 (137,847 sq mi) (地 63 名)
• 水域 (%)
1.27
人口
• 2020 年估計
Neutral increase83,190,556 (地 18 名)
• 密度
232/km2 (600.9/sq mi) (地 58 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$4.743萬億 (地 5 名)
• 平均
Increase$56,956 (地 15 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$4.319萬億 (地 4 名)
• 平均
Increase$51,860 (地 15 名)
Gini (2019 年) Positive decrease 29.7
HDI (2019 年) Increase 0.947
真高 ͘ 地 6 名
貨幣 Euro (€) (EUR)
時區 UTC+1 (CET)
• 夏時間 (DST)
UTC+2 (CEST)
開車方向
ISO 3166代號 DE
上等domain .de

德國 (Tek-kok) (德國),以早 (í-chá) () (kiò)獨國 (To̍k-kok) (獨國),獨逸 (To̍k-e̍k) (獨逸),獨乙 (To̍k-it) (獨乙) 抑是 (ia̍h-sī)德意志 (Tek-ì-chì) (德意志),全名 (choân-miâ)獨乙聯邦 (Liân-pang)共和國 (Kiōng-hô-kok) (德語 (Tek-gí): Bundesrepublik Deutschland) ()歐洲 (Au-chiu)西爿 (sai-pêng) (ê)經濟 (keng-chè) (toā) (kok)北方 (Pak-hong) (ū)北海 (Pak-hái)丹麥 (Tan-be̍h)白海 (Pe̍h-hái); 東方 (tang-hong)波蘭 (Pho-lân)Chesko; 南方 (lâm-hong)奧地利 (Ò-tē-lī)瑞西 (Sūi-se); 西方 (sai-hong)法國 (Hoat-kok)Luxembourg白耳義 (Pe̍k-ní-gī) (kap)荷蘭 (O-lân)

德國 ()歐洲聯盟 (Liân-bêng)內抵 (lāi-té)相當 (siong-tong)影響力 (éng-hióng-la̍t)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]