Tek-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"德意志" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 德意志 (khu-pia̍t-ia̍h).
獨乙聯邦共和國
Bundesrepublik Deutschland
Flag of Germany.svg Coat of arms of Germany.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Tek-kok 的所在
Tek-kok 的所在。
首都 Berlin

德國 (Tek-kok) (德國),以早 (í-chá) () (kiò)獨國 (To̍k-kok) (獨國),獨逸 (To̍k-e̍k) (獨逸),獨乙 (To̍k-it) (獨乙) 抑是 (ia̍h-sī)德意志 (Tek-ì-chì) (德意志),全名 (choân-miâ)獨乙聯邦 (Liân-pang)共和國 (Kiōng-hô-kok) (德語 (Tek-gí): Bundesrepublik Deutschland) ()歐洲 (Au-chiu)西爿 (sai-pêng) (ê)經濟 (keng-chè) (toā) (kok)北方 (Pak-hong) (ū)北海 (Pak-hái)丹麥 (Tan-be̍h)白海 (Pe̍h-hái); 東方 (tang-hong)波蘭 (Pho-lân)Chesko; 南方 (lâm-hong)奧地利 (Ò-tē-lī)瑞西 (Sūi-se); 西方 (sai-hong)法國 (Hoat-kok)Luxembourg白耳義 (Pe̍k-ní-gī) (kap)荷蘭 (O-lân)

德國 ()歐洲聯盟 (Liân-bêng)內抵 (lāi-té)相當 (siong-tong)影響力 (éng-hióng-la̍t)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Germany-CIA WFB Map.png

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]