Bermuda

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bermuda
Bermuda
Bermuda 的旗仔
旗仔
Bermuda 的官方印仔
徽章
朱據
Quo Fata Ferunt
"運名將咱帶教島位"
頌歌: God Save the Keng
"上帝保佑國王"
United Kingdom on the globe (Bermuda special) (Americas centered).svg
主權國家 聯合王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Hamilton
官方語言 英語
政府 議會制君主立憲依賴地
• 國王
Charles 3世
• 總督
Rena Lalgie
• 首相
E。 David Burt
立法機構 議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
53.2 km2 (20.5 sq mi)
• 水域 (%)
27
人口
• 2019 年估計
63,913 (地 205 名)
• 密度
1,338/km2 (3,465.4/sq mi) (地 9 名)
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$7.484 cha̍p-ek (地 161 名)
• 平均
$117,097 (地 4 名)
貨幣 Bermuda dollar (BMD)
時區 UTC-04:00 (AST)
 • 熱天 (DST)
UTC-03:00 (ADT)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +1-441
ISO 3166代號 BM
上等domain .bm

Bermuda ()踮佇 (tiàm-tī)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (ê)西北爿 (sai-pak-pêng) (ī)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘)

Bermuda是世界上 (sè-kài-siāng)有名 (ū-miâ)供外 (kèng-gōa)金邛 (kim-giông)中心 (tiong-sim)