Sint Maarten

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten 的旗仔
國旗
Sint Maarten 的官方印仔
國徽
朱據
Semper progrediens
"永遠進部"
頌歌: O Sweet Saint Martin's Land
"學甜蜜的Saint-Martin土地"
Sint Maarten in its region.svg
主權國家 荷蘭王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Philipsburg
官方語言 荷蘭語英語
政府 代議民主議會制君主立憲
• 國王
Willem-Alexander
• 總督
Eugene Holiday
• 首相
Silveria Jacobs
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
41.44 km2 (16.00 sq mi)
人口
• 2019 年估計
41,486 (地 216 名)
• 密度
1,221/km2 (3,162.4/sq mi) (地 10 名)
GDP (PPP) 2018 年 股價
• 攏總
$1.436 cha̍p-ek
• 平均
$35,342
GDP (盟義) 2018 年 股價
• 攏總
$1,185,000,000
貨幣 荷蘭領Antilles gulden ()
時區 UTC-4:00 (AST)
相用電源 120 V–60 Hz
開車方向
電話區號 +1-721
ISO 3166代號 SX
上等domain .sx

Sint Maarten ()Caribe (Hái) (óa) (lâm) (ê)島嶼 (tó-sū)國家 (kok-ka) (in)早前 (chá-chêng)荷蘭 (Hô-lân) (léng)Antilles (chi̍t)部分 (pō͘-hūn)後來 (āu-lâi) ()2010 ()10 (goe̍h)10 (ji̍t)分裂 (hun-lia̍t)產生 (sán-seng) (liáu)Curaçao (kap)Sint Maarten 2 (ê)構成 (kò͘-sêng)國家 (constituent country)。