Hô-lân Ông-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
荷蘭王國

荷蘭 (Hô-lân)王國 (Ông-kok) (荷蘭語 (Hô-lân-gí): Koninkrijk der Nederlanden, "Kē-tē ê Ông-kok"), ()1 (ê) (ū)憲法 (hiàn-hoat) (ê)王國今仔日 (Kin-á-ji̍t)的荷蘭王國是 (chi̍t) ()4个構成 (kò͘-sêng)國家 (kok-ka) (constituent country) 聯合 (liân-ha̍p)組成 (cho͘-sêng)的王國: 荷蘭ArubaCuraçao (kap)Sint Maarten

2010 ()10 (goe̍h)10 (ji̍t),荷蘭王國廢除 (hùi-tû) (i)自治國 (chū-tī-kok)荷蘭 (léng)Antilles (kái) (choè)3个構成國 (kò͘-sêng-kok): Aruba, Curaçao佮Sint Maarten; 以及 (í-ki̍p)3个Caribe荷蘭自治市 (chū-tī-chhī): BonaireSint EustatiusSaba

相關 (Siong-koan)[edit]

荷蘭主題 荷蘭 主題頭役