Sauli Niinistö

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sauli Niinistö.jpg

Sauli Väinämö Niinistö (1948 ()8 (goe̍h)24出世 (chhut-sì)) ()芬蘭 (Hun-lân) (ê)政治家 (chèng-tī-ka), 2012年的 (sin) (chi̍t) (jīm)總統 (chóng-thóng)