Hun-lân-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Suomi () ()芬蘭 (Hun-lân) (kok)92 % 國民 (kok-bîn) (ê)母語 (bú-gí) ()是Suomi 2 (ê)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân) (chi)1。 (I)屬佇 (sio̍k-tī)Ural語系 (gí-hē),是歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng)官方語言內底 (lāi-té)幾的仔 (kúi-ê-á)毋是 (m̄-sī)印度歐洲 (Ìn-tō͘-Au-chiu)語系的語言之1。

()[edit]

Hyväntahtoinen aurinko katseli heitä。西 (Se)ei missään tapauksessa ollut heille vihainen。 Kenties tunsi jonkinlaista myötätuntoakin heitä kohtaan。 Aika velikultia.

Väinö Linna: 毋知 (M̄-chai) (miâ)兵仔 (peng-á)

(歡意 (Hoan-ek): “ (Ū)好意 (hó-ì)日頭 (ji̍t-thâu) () (in) (khoàⁿ) () (kap)秀氣 (siù-khì)式在講 (Sit-chāi-kóng)感覺 (kám-kak) (tùi)怹有擔卜 (tam-poh)同情 (tông-chêng) ()兄弟 (hiaⁿ-tī).”)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia
Wikibooks-logo.svg
Wikibooks有關係芬蘭語的教材佮說明書.