Sibuya-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
東京地圖

Sibuya (khu) (日語 (Ji̍t-gí): (渋谷区) ()日本 (Ji̍t-pún)東京 (Tang-kiaⁿ) (ê)1 (ê)特別區 (te̍k-pia̍t-khu) (Hit) (tah)是1个發達 (hoat-ta̍t)相業 (siang-gia̍p) (kiam)娛樂 (gû-lo̍k)中心 (tiong-sim) (ia̍h)亞洲 (A-chiu)少年 (siàu-liân)文化 (bûn-hoà)時行 (sî-kiâⁿ)源頭 (goân-thâu)之一 (chi-it)2008 ()人口 (jîn-kháu)約略 (iok-lio̍k) (ū)208,371 (lâng)密度 (bi̍t-tō͘)12,960/km², (chóng)面積 (bīn-chek)15.11 km²。

Sibuya以北 (í-pak)Sinzyuku

出名 (Chhut-miâ)公司 (kong-si)總部 (chóng-pō͘): MicrosoftGoogleNHK

地點 (Tē-tiám)[edit]

外埠 (Goā-po͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Shibuya, Tokyo