Google

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Google 的標仔

Google (NASDAQGOOG) ()1 (keng)美國 (Bí-kok)公司 (kong-si) () (in) (ê)檢索 (kiám-sek) (ian)jín (miâ)。 Google公司 ()1998 ()9 (goe̍h)成立 (sêng-li̍p)頭起先 (thâu-khí-seng)是1間私人 (su-jîn)公司創辦人 (chhòng-pān-jîn)是2 (ê)Stanford大學 (Tāi-ha̍k)研究生 (gián-kiù-seng)Larry Page (kap)Sergey Brin。怹發明 (hoat-bêng)1 (chióng)分析 (hun-sek)網頁 (bāng-ia̍h)關聯性 (koan-liân-sèng) (relevance) 的 (sin)方法 (hong-hoat)。公司佇2004年8月上市 (chiūⁿ-chhī)總部 (chóng-pō͘) (siat)加州 (Ka-chiu), Mountain View.[1][2]

2006年Google約略 (iok-lio̍k) (ū)6800个員工 (oân-kang)現任 (Hiān-jīm)CEOEric Schmidt

Google的公司文化 (bûn-hoà) ()重視 (tiōng-sī)形式主義 (hêng-sek-chú-gī)比論 (pí-lūn)要求 (iau-kiû) (tio̍h)穿 (chhēng)西米囉 (se-bí-lo͘h)上班 (siōng-pan)認為 (jīn-ûi)無 " (chò) (pháiⁿ)" (doing no evil) 原仔 (oân-ná)會當 (ē-tàng) (thàn) (toā) (chîⁿ)鼓勵 (kó͘-lē)員工 (poah)20% 个上班時間 (sî-kan) ()家己 (ka-kī)趣味 (chhù-bī)計劃 (kè-e̍k)等等 (téng-téng)

  1. Brin, Sergey; Page, Lawrence (1998). "The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine" (PDF). Computer Networks and ISDN Systems. 30 (1–7): 107–117. doi:10.1016/S0169-7552(98)00110-X.  Unknown parameter |citeseerx= ignored (help)
  2. Barroso, L.A.; Dean, J.; Holzle, U. (April 29, 2003). "Web search for a planet: the google cluster architecture". IEEE Micro. 23 (2): 22–28. doi:10.1109/mm.2003.1196112. We believe that the best price/performance tradeoff for our applications comes from fashioning a reliable computing infrastructure from clusters of unreliable commodity PCs.