Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
朝鮮 (Tiâu-sián) (ū)其他 (kî-tha) (ê)意思 (ì-sù)請看 (chhiáⁿ-khoàⁿ): 朝鮮 (區別易 (Khu-pia̍t-ia̍h))
朝鮮民主主義人民共和國
조선민주주의인민공화국
Flag of North Korea.svg Emblem of North Korea.svg
國旗 文章
書句: 강성대국 (朝鮮語)
"強盛大國"
國歌: 愛國歌
自然地理
(實際控制地區)
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok 的所在
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok 的所在。
首都 P'yŏngyang
上大城市 P'yŏngyang
面積
  • 國土面積: 120,540 km² 排世界第98 名
時區 UTC+8:30
人民生活
官方語言 朝鮮語
人口
政治文化
領導人
主要節日 太陽節,光明星節
經濟實力
中央銀行 朝鮮民主主義人民共和國中央銀行
貨幣單位 Won (₩) (KPW)
GDP (名義上的) 1540億 (2013 年)
平均GDP (名義上的) 621 (2013 年)
HDI 0.540 (2010 年)
國家資料
國家代號 KP
網域名稱縮寫 .kp
國際電話區號 +850

朝鮮民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)[1] (朝鮮語 (Tiâu-sián-gí): 조선민주주의인민공화국; 漢字 (hàn-jī): 朝鮮民主主義人民共和國; 羅馬字 (lô-má-jī): Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk), () (thang) (kiò) (chò) (Pak)朝鮮 (北朝鮮), (ūi) ()亞洲 (A-chiu)東部 (tang-pō͘)朝鮮半島 (Pòan-tó)北爿 (pak-pêng)國家 (kok-ka) (I)的北爿 (kap)中國 (Tiong-kok)露西亞 (Lō͘-se-a)相接 (sio-chiap)南爿 (Lâm-pêng) ()大韓 (Tāi-hân)民國 (Bîn-kok)

行政 (Hêng-cheng)單位 (Tan-ūi)[edit]

北朝鮮的行政單位分作 (hun-choh)直轄市 (Ti̍t-hat-chhī) (직할시),特別市 (Te̍k-pia̍t-chhī) (특별시),特級市 (Te̍k-kip-chhī) (특급시),特區 (Te̍k-khu) (특구) ,佮 () (도)。

註解 (Chù-kái)[edit]