Iraq

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Iraq共和國
جمهورية العـراق
Flag of Iraq.svg Coat of arms of Iraq (2008–present).svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Iraq 的所在
Iraq 的所在。
首都 Baghdad
面積
  • 國土面積: 437,072 km² 排世界第59 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

Iraq共和國 (Kiōng-hô-kok) () ()中東 (Tiong-tang) (kap)西南 (sai-lâm)亞洲 (A-chiu) (ê)1 (ê)國家 (kok-ka) (I)包含 (pau-hâm)古早 (kó͘-chá)文化 (bûn-hòa)Mesopotamia。伊佮Saudi阿拉伯 (A-la-pek)Kuwait (lóng) (ū)交界 (kau-kài); 北爿 (pak-pêng) (chiap)土耳其 (Thó͘-ní-kî)斯利亞 (Su-lī-a)西北 (sai-pak); 約旦 (Iok-tàn)西 (sai); (koh)Iran (tang)。 Iraq佇2003 () (hō͘)美國 (Bí-kok)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)嶺頭 (niá-thâu)聯盟 (liân-bêng)佔領 (chiàm-niá); 本來 (pún-lâi)娶頭 (chhōa-thâu)Saddam Hussein佮伊的Ba'ath (tóng)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)戰犯 (chiàn-hoān)雖罔 (Sui-bóng)Iraq佇2004年6 (go̍eh)28閣再 (koh-chài)獨立 (to̍k-lı̍p),佔領聯盟維持 (î-chhî)相當 (siong-tong) (chē)軍力 (kun-le̍k) (hia)