Palestine Kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Palestine國
دولة فلسطين
Flag of Palestine.svg Coat of arms of Palestine (alternative).svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Palestine Kok 的所在
Palestine Kok 的所在。
首都 Jerusalem (法律)
Ramallah (實際)
面積
  • 國土面積: 6,220 km²
人民生活
人口
  • 總人口: 4,550,368 人 2014 年 普查,排世界第 123 名
  • 人口密度: 731 人/km2 2014 年
政治文化
領導人

Palestine (Kok) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): دولة فلسطين [Dawlat Filastīn]; 英語 (Eng-gí): State of Palestine), () (thang)音譯 (im-e̍k) (chò)巴勒斯坦 (Pa-le̍k-su-thán) (巴勒斯坦), ()西南亞 (Sai-lâm-a) (ê)國家 (kok-ka) (óa) ()以色列 (Í-sek-lia̍t)邊仔 (piⁿ-á)

Palestine是Palestine國家議會 (Gī-hōe)佇1988 ()11 (go̍eh)15宣佈 (soan-pò͘)成立的 (sêng-li̍p--ê)。 Filastin國家議會是Palestine敨放 (Tháu-pàng)組織 (Cho͘-chit) (PLO) 的立法 (li̍p-hoat)組織。織的 (Chit-ê)宣佈產生 (sán-seng)1923年的Lausanne條約 (Tiâu-iok) (kap)聯合國 (Liân-ha̍p-kok)大會 (tāi-hōe)的181 ()決議案 (koat-gī-àn)支持 (chi-chhî) (in)佇 "Palestine的領土 (léng-thó͘)起國 (khí-kok) (ēng)Ia路撒冷 (lō͘-sat-léng)首都 (siú-to͘)." 的主張 (chú-tiuⁿ)

雖然 (Sui-jiân)按呢 (án-ne)彼个 (hit-ê)時陣 (sî-chūn)Palestine (pēng) ()控制 (khòng-chè)認遐 (jīn-hô)的領土,無 (ha̍p)佇1 (ê)國家的實際 (si̍t-chè)條件 (tiâu-kiāⁿ)總是 (Chóng--sī)Palestine國家政府 (chèng-hú) (Palestinian National Authority) 向望 (ǹg-bāng)會當 (ē-tàng)完成 (oân-sêng)約旦河 (Iok-tàn-hô)西岸 (Se-hōaⁿ)Gaza地腰 (Tē-io),佮 (Tang)Ia路撒冷建立 (kiàn-li̍p)國家,佮以色列和平 (hô-pêng)鬥陣 (tàu-tīn)系項 (hē-hāng)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

  • 官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân): 阿拉伯語
  • 宣佈的首都: 東Ia路撒冷
  • 領土面積 (bīn-chek)人口 (jîn-kháu) (iáu)無法度 (bô-hoat-tō͘) (lóng)確定 (khak-tēng)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]