Su-lī-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
斯利亞阿拉伯共和國
الجمهورية العربية السورية
Flag of the United Arab Republic (1958–1971).svg Coat of arms of Syria.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Su-lī-a 的所在
Su-lī-a 的所在。
首都 Damascus
面積
  • 國土面積: 185,180 km² 排世界第89 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

斯利亞 (Su-lī-a) (斯利亞[1]),正式 (chèng-sek)號名 (hō-miâ)斯利亞阿拉伯 (A-la-pek)共和國 (Kiōng-hô-kok) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): الجمهوريّة العربيّة السّوريّة),西南亞 (Sai-lâm-a) (ê)國家 (kok-ka)。斯利亞的海岸 (hái-hoāⁿ) ()地中海 (Tē-tiong-hái)

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

地號名 (Tē-hō-miâ)[edit]

斯利亞織的 (chit-ê)號名 (khah)直接 (ti̍t-chiap)來源 (lâi-goân) ()希臘語 (Hi-lia̍p-gí)Suría (Συρία)。Herodotos () (chit) () (ēng) (lâi)表示 (piáu-sī)Cappadocia (Goân)希臘 (Hi-lia̍p)用法 (ēng-hoat)內面 (lāi-bīn),斯利亞佮Assyria (Ασσυρία) 是 (kâng)意思的 (ì-sù--ê) () (koh)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok) (nn̄g) (siat) (hō͘) (ūi)無仝 (bô-kâng)地方 (tē-hng)號名。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

() (Chêng)10,000 ()左右 (chó-iū) (),斯利亞是考古學 (khó-kó͘-ha̍k) (siōng) (só͘)號的 (hō--ê)前瓷器 (Chiân-hûi-khì)新石器 (Sin-chio̍h-khì)A (Pre-Pottery Neolithic A; PPNA) 文化 (bûn-hòa)中心 (tiong-sim) (chi) (it) (in)世界 (sè-kài)上所知影 (chai-iáⁿ) (siāng) (chá)出現 (chhut-hiān)農業 (lông-gia̍p)的文化。紲落來 (Sòa--lo̍h-lâi) (koh)PPNB文化時期 (sî-kî)當時 (tong-sî)Mureybet文化已經 (í-keng) (ū)四方 (sì-hong) (khoán) (chhù)

上早有記錄 (kì-lio̍k)佇斯利亞地區 (tē-khu)原生 (goân-seⁿ)文明 (bûn-bêng)大約 (tāi-iok) (Chêng)3500年建立 (kiàn-li̍p)Ebla王國 (Ông-kok)所在 (só͘-chāi) (óa)今仔日 (kin-á-ji̍t)北部 (pak-pō͘)Idlib

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. John Macgowan (1883). "Syria". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.