Sèng-tàn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
聖誕島領地
Territory of Christmas Island
Flag of Christmas Island.svg Coats of arms of None.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Sèng-tàn-tó 的所在
Sèng-tàn-tó 的所在。
首府 飛魚灣

聖誕島 (Sèng-tàn-tó) (聖誕島; 英語: Christmas Island) ()澳洲 (Ò-chiu) (ê)一个 (chi̍t-ê)海外 (hái-gōa)領地 (niá-tē) (external territory),首府 (siú-hú)飛魚灣 (Hui-hî-oân)

聖誕島的人口 (jîn-kháu) (ū)1,843 (lâng) (2016 ()調查 (tiâu-cha)),[1]大約 (tāi-iok)2/3 (ê) (ū)新加坡 (Sin-ka-pho)馬來 (Má-lâi) (ia̍h)新加坡唐人 (Tn̂g-lâng)血統 (hiat-thóng)其他 (kî-tha)大族 (tōa-cho̍k)歐洲 (Au-chiu) (kah)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)印度 (Ìn-tō͘)人。

1888年因為 (in-ūi)真濟 (chin-chē)招磷酸介 (tsiau-lîn-sng-kài) (焦磷酸鈣), (hō͘)大英 (Tāi-eng)帝國 (Tè-kok)併吞 (pèng-thun)後來 (āu-lâi)英國 (Eng-kok) (léng)新加坡政府 (chèng-hú)管理 (koán-lí) ()第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) (tiong),予日本 (Ji̍t-pún)佔領 (chiàm-niá)戰爭 (chiàn-cheng)結束 (kiat-sok)了後 (liáu-āu)回歸 (hôe-kui)英國。 1958年,澳洲 ()聖誕島馬落來 (bé--lo̍h-lâi),予英國領新加坡政府M$2千萬 (chheng-bān)棟做 (tòng-chòe)補償 (pó͘-siông).[2]

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. "2016 Census: Christmas Island" (PDF). Department of Infrastructure and Regional Development. 澳洲: 澳洲政府. goân-loē-iông (PDF) tī 2018-01-11 hőng khó͘-pih. 2018-01-10 khòaⁿ--ê. 
  2. "Handover of Christmas Island to Australia". Singapore National Library Board. 新加坡: 新加坡政府. 2020-03-16 khòaⁿ--ê.