Sèng-tàn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
聖誕島領地
Territory of Christmas Island
圣诞岛领地
Wilayah Pulau Krismas
澳洲的海外領地
聖誕島領地 的旗仔
旗仔
Australia on globe (Christmas Island special) (Southeast Asia centered).svg
主權國家 澳洲
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Flying Fish Cove
官方語言
白話 英語馬來語標準漢語粵語閩南語
政府 直接統治依賴地
• 國王
Charles 3世
• 總督
David Hurley
• 行政長官
Natasha Griggs
• 郡長
Gordon Thompson
面積
• Lóng-chóng
135 km2 (52 sq mi)
• 水域 (%)
0
人口
• 2016 年 普查
1,843
• 密度
10.39/km2 (26.9/sq mi)
GDP (盟義) 2010 年 股價
• 攏總
$52,177,900
貨幣 澳洲dollar ($) (AUD)
時區 UTC+07:00 (CXT)
開車方向
電話區號 +61 891
ISO 3166代號 CX
上等domain .cx

聖誕島 (Sèng-tàn-tó) (聖誕島; 英語: Christmas Island) ()澳洲 (Ò-chiu) (ê)一个 (chi̍t-ê)海外 (hái-gōa)領地 (niá-tē) (external territory),首府 (siú-hú)Flying Fish Cove

聖誕島的人口 (jîn-kháu) (ū)1,843 (lâng) (2016 ()調查 (tiâu-cha)),[1]大約 (tāi-iok)2/3 (ê) (ū)新加坡 (Sin-ka-pho)馬來人 (Má-lâi-lâng) (ia̍h)新加坡唐人 (Tn̂g-lâng)血統 (hiat-thóng)其他 (kî-tha)大族 (tōa-cho̍k)歐洲 (Au-chiu) (kah)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)印度 (Ìn-tō͘)人。

1888年因為 (in-ūi)真濟 (chin-chē)二磷酸 (Jī-lîn-sng)髂女 (Khā-lú)siúm (Calcium pyrophosphate), (hō͘)大英 (Tāi-eng)帝國 (Tè-kok)併吞 (pèng-thun)後來 (āu-lâi)英國 (Eng-kok) (léng)新加坡政府 (chèng-hú)管理 (koán-lí) ()第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) (tiong),予日本 (Ji̍t-pún)佔領 (chiàm-niá)戰爭 (chiàn-cheng)結束 (kiat-sok)了後 (liáu-āu)回歸 (hôe-kui)英國。 1958年,澳洲 ()聖誕島馬落來 (bé--lo̍h-lâi),予英國領新加坡政府M$2千萬 (chheng-bān)棟做 (tòng-chòe)補償 (pó͘-siông).[2]

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. "2016 Census: Christmas Island" (PDF). Department of Infrastructure and Regional Development. 澳洲: 澳洲政府. goân-loē-iông (PDF) tī 2018-01-11 hőng khó͘-pih. 2018-01-10 khòaⁿ--ê. 
  2. "Handover of Christmas Island to Australia". Singapore National Library Board. 新加坡: 新加坡政府. 2020-03-16 khòaⁿ--ê.