Jarvis-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Jarvis () (英語 (Eng-gí): Jarvis Island),踮佇 (tiàm-tī) (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)珊瑚島 (san-ô͘-tó) ()赤道 (chhiah-tō) (khah) (kúi)公里 (kong-lí)所在 (só͘-chāi)頂懸 (Téng-koân) () (tòa) (lâng)目前 (Bo̍k-chêng) ()美國 (Bí-kok)的1 ()無編入 (bô-pian-ji̍p) (unincorporated),未組織 (bōe-cho͘-chit)領土 (léng-thó͘) (unorganized territory)。

Jarvis島現此時 (hiān-chú-sî)是1个國家 (Kok-ka)野生物 (Iá-seng-bu̍t)收容區 (Siu-iông-khu)號做 (hō-chò)Jarvis島國家野生物收容區行政上 (hêng-chèng-siōng) (kui)美國 () (kap)野生物服務處 (Ho̍k-bū-chhù)管理 (koán-lí)

美國根據 (kin-kù)國內 (kok-lāi)Guano島嶼 (Tó-sū) (Hoat) (Guano Islands Act, 1856) 佇1858 () (niá)這个 (chit-ê)島。美國佮聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)公司 (kong-si)落手 (lo̍h-chhiú)開發 (khai-hoat)遐的 (hiah-ê)guano (鳥史 (chiáu-sái)密婆 (bi̍t-pô) (sái) (pûi)) 資源 (chu-goân)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Jarvis Island-CIA WFB Map.png

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]