Hawaiʻi

From Lohankhapedia
(Redirected from Hawaii)
Jump to navigation Jump to search
LocMap Hawaii Volcanoes National Park.png

Hawaiʻi (台語 (Tâi-gú): Ha-oa-ihHā-ui-î [夏威夷 ],Tâⁿ-tó [檀島 ];[1]英語 (Eng-gí): Hawaii) ()美國 (Bí-kok)唯一 (î-it)踮佇 (tiàm-tī)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê) (chiu)。 Hawaiʻi是1 (cho͘)號做 (hō-chò)Hawaiʻi群島 (Kûn-tó)的群島。

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

(Chiàu)考古 (khó-kó͘)證據 (chèng-kù)大約 (tāi-iok)公元 (kong-goân)300年的時陣 (sî-chūn), Hawaiʻi群島開始 (khai-sí) (ū) (lâng)徛起 (khiā-khí) (in)可能 (khó-lêng) (tùi)Marquesas群島前往 (chiân-óng)Polynesia人後來 (Āu-lâi) (koh)移民 (î-bîn) ()11世紀 (sè-kí)Raiatea (kap)Bora Bora界去 (kòe--khì)

西班牙 (Se-pan-gâ)探險家 (thàm-hiám-ka)大約佇16世紀 (lâi) (kàu)Hawaiʻi。 1778年英國 (Eng-kok)James Cook (siāng) (chá)文書 (bûn-su)記錄 (kì-lio̍k)佮Hawaiʻi接浞 (chiap-chhio̍k)西鴦人 (Se-iuⁿ-lâng)

Hawaiʻi是美國的州內底 (lāi-té)除了 (tû-liáu)建國 (kiàn-kok)13州以外 (í-gōa), 4 (ê) (pat)獨立 (to̍k-li̍p)國家 (kok-ka)的州 (chi) (it) (另外 (lēng-gōa) (saⁿ)的是VermontTexas,佮California),其中 (kî-tiong)加大 (ka-ta)Hawaiʻi佮Texas彼陣 (hit-chūn) (siū)國際 (kok-chè)外交 (gōa-kau) (siōng)承認 (sêng-jīm)

Hawaiʻi王國 (Ông-kok)佇1810年到1893年期間 (kî-kan)陣載 (chūn-chāi)後尾 (āu-bóe) (hō͘)美國佮歐洲 (Au-chiu)的人偃倒 (ián-tó), 1894年到1898年期間八有共和國 (kiōng-hô-kok)成立 (sêng-li̍p),閣佇1898年12 (goe̍h)8 (ji̍t) (piàn) (chò)美國領土 (léng-thó͘)

Hawaiʻi佇1959年8月21 (siat)做美國的 (chi̍t)州。

地理 (Tē-lí)[edit]

Hawaiʻi群島是1組對西北牽到東南的火山列島,頭尾2400 km長。

Hawaiʻi列島 (lia̍t-tó)攏總 (lóng-chóng)包括 (pau-koah)19个 ()環礁 (khoân-chiau)頭尾 (thâu-bóe)2,400 km (khoah)

東南爿 (Tang-lâm-pêng)的8个島是 (tōa)島,對西北 (sai-pak)東南 (tang-lâm)順序 (sūn-sī)是: NiʻihauKauaʻiOʻahuMolokaʻiLānaʻiKahoʻolaweMaui,佮Hawaiʻi島。其中干焦 (kan-taⁿ)Kahoʻolawe () (tòa)人。

西北Hawaiʻi群島包括11个 (sió) ()佮環礁: Kaʻula, Nihoa, Necker (Mokumanamana),法國 (Hoat-kok)Frigate Shoals (Mokupāpapa), Gardner Pinnacles (Pūhāhonu), Maro環礁 (Nalukakala), Laysan (Kauō), Lisianski (Papaʻāpoho), Pearl佮Hermes環礁 (Holoikauaua),Midway (Pihemanu), Kure (Kānemilohaʻi)。其中Midway權昭 (Khoân-chiau)屬於 (sio̍k-î)Hawaiʻi州管轄 (koán-hat)猶算是 (iáu-sǹg-sī)無編入 (bô-pian-ji̍p)領土

參考 (Chham-khó)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Hawaii

 United States