Tuvalu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tuvalu
Tuvalu
Tuvalu 旗仔
國旗
Tuvalu 國徽
國徽
書句: Tuvalu mo低Atua
"Tuvalu為著上帝"
國歌: Tuvalu mo低Atua
"Tuvalu為著上帝"
Tuvalu on the globe (Polynesia centered).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Funafuti
官方語言 Tuvalu語英語
族群
宗教
基督教
政府 無黨派 議會 民主君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
Tofiga Vaevalu Falani
• 總理
Kausea Natano
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
26 km2 (10 sq mi) (地 191 名)
人口
• 2019 年估計
11,646 (地 229 名)
• 2017 年 普查
10,645
• 密度
475.88/km2 (1,232.5/sq mi) (地 27 名)
GDP (PPP) 2016 年 股價
• 攏總
$39百萬 (地 226 名)
• 平均
$3,566 (地 156 名)
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$45百萬 (地 194 名)
• 平均
$2,970 (地 118 名)
Gini (2010 年) Steady 39.1
貨幣 Tuvalu dollar
澳洲dollar (AUD)
時區 UTC+12
開車方向
電話區號 +688
ISO 3166代號 TV
上等domain .tv

Tuvalu (Tuvalu (): Tuvalu) ()1 (ê) ()大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu) (ê)國家 (kok-ka)機會 (Kui-ē)國家的範圍 (hoān-ûi)包歌 (pau-koa)四散 (sì-sòaⁿ)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)頂懸 (téng-koân), Hawaii (kap)澳洲 (Ò-chiu)之間 (chi-kan) (kúi)ā的島嶼 (tó-sū)東北爿 (Tang-pak-pêng) (ū)兩个 (nn̄g-ê)國家,Santa Cruz ()Vanuatu