Cocos (Keeling) Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Cocos (Keeling) Kûn-tó
Cocos (Keeling) Kûn-tó 的旗仔
Cocos (Keeling) 群島的位置。

Cocos (Keeling) 群島 (Kûn-tó) (英語 (Eng-gí): Cocos (Keeling) Islands) 有時 (ū-sî)叫做 (kiò-chò)Cocos群島 (kap)Keeling群島 ()Australia (ê)一个 (chi̍t-ê)海外 (hái-gōa)領地 (niá-tē) (external territory),首府 (siú-hú)West Island人口 (jîn-kháu) (ū)628 lânh。

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Cocos (Keeling) Islands