Sri Lanka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sri Lanka民主社會主義共和國
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
Flag of Sri Lanka.svg Emblem of Sri Lanka.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Sri Lanka 的所在
Sri Lanka 的所在。
首都 Sri Jayawardenepura Kotte
面積
  • 國土面積: 65,610 km² 排世界第122 名
人民生活
人口
  • 總人口: 20,277,597 人 2012 年 普查,排世界第 57 名
  • 人口密度: 323 人/km2 2012 年 ,排世界第 40 名
政治文化
領導人

Sri Lanka印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)內面 (lāi-bīn) (ê)海島 (hái-tó)國家 (kok-ka) ()印度 (Ìn-tō͘)南爿 (lâm-pêng)

Sri Lanka佇1972 ()以前 (í-chêng)舊名 (kū-miâ) ()Ceylon

2004年印度洋 (tōa)地動 (tē-tāng)造成 (chō-sêng)Sri Lanka情大 (chiâⁿ-toā)損害 (sńg-hāi)死亡 (sí-bông)抑是 (ia̍h-sī)失蹤 (sit-chong) (lâng)超過 (chhiau-kòe)50,000。

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

Ceylan-map.png