Lī-pa-lùn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
利巴蠕共和國
الجمهورية اللبنانية
Flag of Lebanon.svg Coat of arms of Lebanon.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Lī-pa-lùn 的所在
Lī-pa-lùn 的所在。
首都 Beirut
面積
  • 國土面積: 10,452 km² 排世界第166 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

利巴蠕 (Lī-pa-lùn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): الجمهوريّة البنانيّة) ,西南亞 (Sai-lâm-a) (ê)國家 (kok-ka)海岸 (hái-hoāⁿ) ()地中海 (Tē-tiong-hái)

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

Map of Lebanon.png

人口[edit]

主要 (Chú-iàu)宗教 (chong-kàu):

  • Islam (kàu)
    • Sunni
  • Druze
  • 基督教 (Ki-tok-kàu)
    • Maronite
    • 希臘 (Hi-lia̍p)正統 (Chèng-thóng)

政治 (Chèng-tī)[edit]

雖罔 (Sui-bóng)Lebanon的基督教人口 ()到1 (pòaⁿ) (in)的總統定著 (tiāⁿ-tio̍h) ()基督教背景 (pōe-kéng) (lâng)擔任 (tam-jīm)