Tang Timor

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
東Timor民主共和國
  • Repúblika Demokrátika Timór-Leste
  • República Democrática de Timor-Leste
Flag of East Timor.svg Coat of arms of East Timor.svg
國旗 文章
書句: "Unidade, Acção, Progresso" ()
"Unidade, Asaun, Progresu" ()
"Unity, Action, Progress"
國歌: Pátria ()
"Fatherland"
自然地理
(實際控制地區)
Tang Timor 的所在
Tang Timor 的所在。
首都 Dili
上大城市 Dili
面積
  • 國土面積: 15,410 km² 排世界第159th 名
時區 UTC+9
人民生活
官方語言
通用語言
人口
  • 總人口: 1,167,242[1] 2015 年 普查
  • 人口密度: 78 人/km2 2015 年
人民號名 East Timorese
政治文化
政治制度 Unitary semi-presidential republic[2][3]
領導人
經濟實力
貨幣單位 United States Dollarb (USD)
GDP (PPP) $2.234 billion[4] (2014 年)
GDP (名義上的) $1.293 billion[4] (2014 年)
平均GDP (PPP) $5,479[4] (2014 年)
平均GDP (名義上的) $3,330[4] (2014 年)
HDI 0.595 (2014 年)
網域名稱縮寫 .tlc
國際電話區號 +670

(Tang)Timor (ia̍h)Timor-Leste全稱 (choân-chheng)東Timor民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok) (Tetum (): Repúblika Demokrátika Timór-Leste,葡萄牙語: República Democrática de Timor-Leste), () (tiàm) ()東南亞 (Tang-lâm-a) (ê)島國 (tó-kok)領土 (léng-thó͘)包括 (pau-koat)Timor ()東半爿 (tang-poàⁿ-pêng); Atauro, Jaco (chit)兩个 (nn̄g-ê)島; (kap)Oecussi-Ambeno這个 (chit-ê)印尼 (Ìn-nî)西 (Sai)Timor飛地 (hui-tē) (enclave)。

Timor本身 (pún-sin) (ū) " (tang)" 的意思 (ì-sù)所以 (só͘-í)Timor Lorosa'e有 "東 ( ()) 的東爿 (tang-pêng)" 的意思。

東Timor佇1975 ()11 (goe̍h)28 (ji̍t)宣佈 (soan-pò͘) (tùi)葡萄牙 (Phû-tô-gâ)獨立 (to̍k-li̍p)2002年5月20日 (正式 (chèng-sek)) (koh)對印尼獨立出來 (chhut-lâi)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Tt-map.png

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]


  1. "2015 Census shows population growth moderating". Government of Timor-Leste. 25 October 2015. 24 July 2016 khòaⁿ--ê. 
  2. Neto, Octávio Amorim; Lobo, Marina Costa (2010). "Between Constitutional Diffusion and Local Politics: Semi-Presidentialism in Portuguese-Speaking Countries". Social Science Research Network. 5 March 2016 khòaⁿ--ê. 
  3. Shoesmith, Dennis (March–April 2003). "Timor-Leste: Divided Leadership in a Semi-Presidential System" (PDF). Asian Survey. University of California Press. 43 (2): 231–252. doi:10.1525/as.2003.43.2.231. 5 March 2016 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "Timor Leste". The World Bank. 3 May 2014 khòaⁿ--ê.