Tang-lâm-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
東南亞

東南亞 (Tang-lâm-a) (sio̍k-chhengLâm-iûⁿ; kó͘-chá: 番爿 (Hoan-pêng)) ()亞洲 (A-chiu)大陸 (tāi-lio̍k) (ê)當南 (tang-lâm)地待 (tē-tāi)範圍 (hoān-ûi)包括 (pau-koat)下跤 (ē-kha) (chia)所在 (só͘-chāi):

東南亞的面積 (bīn-chek) (ū)4,000,000 km²。 ()2004 ()超過 (chhiau-kòe)5.5 (ek) (lâng) (tiàm) (hia)徛起 (khiā-khí)其中 (kî-tiong)有5分之 (hun-chi)1 (1.1億) 佇印尼的Java () (siōng)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]