Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
南極大陸

南極 (Lâm-ke̍k)大陸 (Tāi-lio̍k) (Lâm-ke̍k-chiu) ()地球 (Tē-kiû) (siāng)男方 (lâm-hong) (ê)大陸南極踮佇 (tiàm-tī) (hia)南極洋 (Lâm-ke̍k-iûⁿ) (pau) ()外口 (goā-kháu)。 (Transantarctic Mountains) () (i) (pun) (chò)2 (pêng) (Che)是地球面頂 (bīn-téng) (koâⁿ),上 (ta) (hong) (thàu)平均 (pêng-kin)海拔 (hái-poa̍t) (koân)所在 (só͘-chāi)。 98% (ê)陸地 (lio̍k-tē) (khàm) (peng)面積 (Bīn-chek) (ū)1400 (bān)km² (khoah),是 ()5 (toā)的大陸。 ()固定 (kò͘-tēng)人家 (jîn-ke) (tiàm)徛起 (khiā-khí)干焦 (Kan-taⁿ)適應 (sek-èng)當地 (tong-tē)氣候 (khì-hāu)植物 (si̍t-bu̍t) (kiau)動物 (tōng-bu̍t)有發土 (ū-hoat-tō͘)生存 (seng-chûn)包括 (pau-koah)徛厄 (khiā-gô), (fur seals), (lichens),數百種 (sò͘-pah-chióng) (algae)。

畫攏 (Oē-lóng)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 南極大陸