Skandinavia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
這北圖表現出19世紀中的Skandinavia統一運動。中間是Danmark期,倒手爿是Norge期,正手爿是Sverige期。

Skandinavia (英語 (Eng-gí): Scandinavia; óa-im: "Su-kán-li-ná-bi-a"),漢文 (Hàn-bûn)翻譯 (hoan-e̍k) (chò)斯堪地那維亞 (Su-kham-tē-ná-î-a) (斯堪地那維亞),一般 (it-poaⁿ) (chí)Skandinavia半島 (Poàn-tó)附近 (hù-kīn) (ê)國家 (kok-ka)特別 (te̍k-pia̍t) () (ū)共同 (kiōng-tông)歷史 (le̍k-sú)文化 (bûn-hòa)政治 (chèng-tī)關係 (koan-hē)的3 (ê) (kok): DanmarkNorgeSverige。有時陣 (sî-chūn)原仔 (oân-ná)包括 (pau-koah)其他 (kî-thaⁿ)北國 (Pak-kok)成員 (sêng-oân)兵地 (Peng-tē) (kap)Suomi其中 (kî-tiong)兵地雖罔 (sui-bóng) ()海外 (hái-gōa)無論 (bô-lūn)是文化抑是 (a̍h-sī)血統 (hiat-thóng) (lóng) (hām)大陸 (tāi-lio̍k)的Skandinavia有底代 (tī-tāi)。 Suomi雖罔毋是 (m̄-sī)德語系 (Tek-gí-hē)的國家,卻是 (khiok-sī)拄拄 (tú-tú)佇3國隔壁 (keh-piah) (khah)精密 (cheng-bi̍t)名稱 (miâ-chheng) (kiò)Suomi-Skandinavia

政治運動 (ūn-tōng)[edit]

政治演變 (ián-piàn)
世紀 (sè-kí) 北國 (Skandinavia + Suomi)
20 Danmark 兵地 Norge Sverige Suomi
19 Danmark Sverige-Norge Suomi GD
18 Danmark-Norge Sverige
17
16
15 Kalmar Union
14 Danmark Norge Sverige
13
12 兵地CW Norge
(Lâng) Dan人 冰地人 (Peng-tē-lâng) Norge人 Sverige人 Suomi人


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Scandinavia