Micronesia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Micronesia (希臘語 (Hi-lia̍p-gú): μικρόν "sè",νησί "tó",Bî-tóê ì-sù) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)地帶 (tē-tài) (I)西 (sai)菲律賓 (Hui-li̍p-pin)西南 (sai-lâm)印尼 (Ìn-nî) (lâm)Melanesia (tang) (kap)東南 (tang-lâm)Polynesia

Micronesia主要 (chú-iàu)政治 (chèng-tī)單位 (tan-ūi):

Micronesia的住民 (chū-bîn)差不多 (chha-put-to) (lóng) (kóng)南島語系 (Lâm-tó-gí-hē)語言 (gí-giân)特別 (te̍k-pia̍t)屬於 (sio̍k-î)大洋 (Tāi-iûⁿ)語言 (Oceanic) 的彼寡 (hit-kóa)語言。Chamoru ()Yap語屬於西 (Se)馬來 (Má-lâi)Polynesia語言這个 (chit-ê)分支 (hun-ki)