Nauru

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nauru共和國
Repubrikin Naoero
Nauru 旗仔
國旗
Nauru 國徽
國徽
書句: God's Will First
"上帝的意至第一"
國歌: Nauru Bwiema
"Nauru,咱的土地"
NRU orthographic.svg
首都 Yaren (實際)
上大 siâⁿ-chhī Denigomodu
官方語言 Nauru語
政府 單一制議會制共和國
• 總統
Lionel Aingimea
• 議會議長
Marcus Stephen
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
21 km2 (8.1 sq mi) (地 192 名)
• 水域 (%)
0.57
人口
• 2018 年估計
10,670 (地 228 名)
• 2011 年 普查
10,084
• 密度
480/km2 (1,243.2/sq mi) (地 12 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
$132百萬 (地 192 名)
• 平均
$9,995 (地 94 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
$133百萬
• 平均
$10,125
貨幣 澳洲dollar (AUD)
時區 UTC+12
ISO 3166代號 NR
上等domain .nr

Nauru共和國 (Kiōng-hô-kok) (Nauru (): Republik Naoero) ()1 (ê) ()大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu) (ê)國家 (kok-ka)。 Nauru是通世界 (thong-sè-kài)人口 (jîn-kháu)上蓋 (siāng-kài) (chió)國土 (kok-thó͘)面積 (bīn-chek)上蓋 ()共和國

Nauru是世界 (sè-kài)唯一 (ûi-it) () (siat)首都 (siú-to͘)的國家。