Kingman-chiau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Kingman (chiau) (英語 (Eng-gí): Kingman Reef),踮佇 (tiàm-tī) (pak)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)珊瑚礁 (san-ô͘-chiau) (Sòaⁿ)群島 (Kûn-tó) (siāng)北的部分 (pō͘-hūn)附近 (hù-kīn) (ū)Palmyra環礁 (Khoân-chiau)

(Che) ()美國 (Bí-kok)的1 ()無編入 (bô-pian-ji̍p)未組織 (bōe-cho͘-chit)領土 (léng-thó͘)

美國 () (kap)野生物 (Iá-seng-bu̍t)服務處 (Ho̍k-bū-chhù)管理 (koán-lí)的1 (ê)國家 (Kok-ka)野生物收容區 (Siu-iông-khu)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Kingman Reef-CIA WFB Map.png

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]