Wallis kap Futuna

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationWallisAndFutuna.png

Wallis (kap)Futuna (法語 (Hoat-gí): Collectivité des Îles Wallis et Futuna),法國 (Hoat-kok)踮佇 (tiàm-tī) (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 ()海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘) ()FijiSamoa中間 (tiong-kan)行政上 (hêng-chèng-siōng)定位 (tēng-ūi) (chò)1 (ê)海外集體 (chi̍p-thé) (collectivité d'outre-mer)。

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Wallis and Futuna-CIA WFB Map.png