Palmyra Khoân-chiau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Palmyra環礁 (Khoân-chiau) (英語 (Eng-gí): Palmyra Atoll),踮佇 (tiàm-tī) (pak)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)珊瑚礁 (san-ô͘-chiau) (Hām)附近 (hù-kīn)Kingman (chiau)仝款 (kāng-khoán) () (Sòaⁿ)群島 (Kûn-tó)的1部分 (pō͘-hūn)

(Che)美國 (Bí-kok)唯一 (î-it)1 ()未組織 (bōe-cho͘-chit) (unorganized) 的編入 (pian-ji̍p)領土 (léng-thó͘) (incorporated territory)。自然保育會 (Chū-jiân-pó-io̍k-hōe) (The Nature Conservancy) 是Palmyra環礁現此時 (hiān-chú-sî)所有者 (só͘-iú-chiá) [1] (Tùi)2001 ()開始 (khai-sí)近海 (kīn-hái)的部分 (pìⁿ)美國 () (kap)野生物 (Iá-seng-bu̍t)服務處 (Ho̍k-bū-chhù)管理 (koán-lí)的1个國家 (Kok-ka)野生物收容區 (Siu-iông-khu)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Palmyra Atoll-CIA WFB Map.png

生態 (Seng-thài)[edit]

島上 (Tó-siōng) (ū) (tōa) (tīn)八芥 (pat-kòa)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]