Kīn-tang

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

近東 (Kīn-tang)一般 (it-poaⁿ) () (kóng)亞洲 (A-chiu)西南 (sai-lâm) (kap)疾部分 (chi̍t-pō͘-hūn) (ê)北非 (Pak-hui)較早 (khah-chá)歐洲人 (Au-chiu-lâng) ()Balkan半島 (Poàⁿ-tó) () (sǹg) (ji̍p)近東,現時 (hiān-sî) (khah) ()阿奶 (a-ne)講法 (kóng-hoat)今仔 (Kin-á)jit "近東" 的意思 (ì-sù)大躍 (tāi-io̍k)地中海 (Tē-tiong-hái)東岸 (tang-hoāⁿ) (kàu)Iran; Caucasus阿拉伯 (A-lá-pek)中央 (tiong-ng)土地 (thó͘-tē)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]