Jawa

From Lohankhapedia
(Redirected from Java-tó)
Jump to navigation Jump to search
Java

Jawa音譯語 (im-e̍k-gí)爪哇 (Jiáu-oa)[1] ()印尼 (Ìn-nî)群島 (kûn-tó)其中 (kî-tiong)1 (ê)首度 (siú-tō͘)Jakarta (tiàm) () (hia)。 Java是 (thong)世界 (sè-kài)人口 (jîn-kháu) (siōng) (chē) (ê)島嶼 (tó-sū) ()人口密度 (bi̍t-tō͘) (koân)的1 (tah)所在 (só͘-chāi)。 Java以早 (í-chá)印度教 (Ìn-tō͘-kàu)文明 (bûn-bêng)發達 (hoat-ta̍t)的所在,後來 (āu--lâi)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)低地國 (Kē-tē-kok) (Tang)印度 (Ìn-tō͘)勢力 (sè-le̍k)中心 (tiong-sim)現此時 (hiān-chú-sî)佇印尼國內 (kok-lāi) (chiàm)政治 (chèng-tī)經濟 (keng-chè)上的優勢 (iu-sè)地位 (tē-ūi)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "爪哇 爪哇". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 734. 
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Java