Jawa

From Lohankhapedia
(Redirected from Java-tó)
Jump to navigation Jump to search
Java

Jawa (Eng bûn: Java), (im) (e̍k)爪哇 (Jiáu-oa)[1] ()印尼 (Ìn-nî) (kûn) () () (tiong)1 (ê) (siú) (tō͘)Jakarta (tiàm) () (hia)。 Java是 (thong) () (kài) (jîn) (kháu) (siōng) (chē) (ê) () ()人口 (bi̍t) (koân)的1 (tah) (só͘) (chāi)。 Java (í) (chá)印度 (Ìn-tō͘) (kàu)文明 (bûn-bêng)發達 (hoat-ta̍t)的所在,後來 (āu--lâi) (pìⁿ) (chiâⁿ) () () (kok) (Tang)印度 () (le̍k)的中 (sim)現此時 (hiān-chú-sî)佇印尼國 (lāi) (chiàm) (chèng)經濟 (keng-chè)上的 (iu)勢地 (ūi)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "爪哇 爪哇". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 734. 
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Java