Phû-tô-gâ-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Portuguese
português
發音 Pang-bô͘:IPA-pt
民族

Lusophones

Speakers Native: 230 million (2012–2020[1])
L2: 25 million (2018–2020)[1]
Total: 260 million[1]
語系
早期形式
文字系統
手語形式 Manually coded Portuguese
官方地位
官方語言
承認的
少數語言
管理機構
語言代碼
ISO 639-1 pt
ISO 639-2 por
ISO 639-3 por
Glottolog port1283
Linguasphere 51-AAA-a
Map of the portuguese language in the world.svg
  Native language
  Official and administrative language
  Cultural or secondary language
  Portuguese-speaking minorities
[[File: (Lang)Status 99-NI.png|220px]]
Portuguese is not endangered according都the classification system of the UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger
這文章包含IPA符號.若是無相關的字型支援,理可能會看就問號,方輕抑是騎他符號,無法度正常顯示Unicode字源。請理看Help:IPA

葡萄牙語 (Phû-tô-gâ-gí) (língua portuguesa), 1 (khoán)Romance語言 (gí-giân) (ê)國際 (kok-chè)語言,源頭 (goân-thâu) ()葡萄牙 (Phû-tô-gâ)母語 (Bó-gú)人口 (jîn-kháu)倚近 (oá-kīn)2 (ek) (choân)世界 (sè-kài) (pâi) ()6 (ūi); Romance語言當中 (tang-tiong)干焦 (kan-na)西班牙語 (Se-pan-gâ-gú) (ū) (koh) (khah) (chē)母語人口。

主要 (Chú-iàu)使用 (sú-iōng)國家 (kok-ka): Angola巴西 (Pa-se)Mozambique葡萄牙 (Tang)Timor澳門 (Ò-mn̂g)São Tomé (kap)PríncipeGuinea-BissauCabo Verde

註解 (Tsù-kái)[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 Polish at Ethnologue (25th ed., 2022) closed access; Silesian at Ethnologue (25th ed., 2022)
  2. "Continúan los actos del Día de拉Lengua Portuguesa y拉Cultura Lusófona" [Acts continue to mark Portuguese Language and Portuguese Culture Day]. Government of the Republic of Equatorial Guinea. 10 May 2016. 
  3. Gutiérrez Bottaro, Silvia Etel (2014), "El portugués uruguayo y las marcas de拉oralidad en la poesía del escritor uruguayo Agustín R。 Bisio" [Uruguayan Portuguese and oral marks in the poetry of Uruguayan writer Agustín R。 Bisio] (PDF), abehache (ēng Se-pan-gâ-gí), 4 (6), goân-loē-iông (PDF) tī 12 August 2019 hőng khó͘-pih, 18 March 2018 khòaⁿ--ê  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  4. "Historia lingüística del Uruguay". www.historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy. goân-loē-iông tī 5 April 2019 hőng khó͘-pih. 9 May 2020 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  5. Fernández Aguerre, Tabaré; González Bruzzese, Mahira; Rodriguez Ingold, Cecilia (2017), Algunas notas teórico metodológicas sobre拉relación entre regiones y aprendizajes en Uruguay [Some theoretical methodological notes on the relationship between regions and learning in Uruguay] (ēng Se-pan-gâ-gí), pp. 11–15  Unknown parameter |hdl= ignored (help); Unknown parameter |hdl-access= ignored (help)