Láu-o

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
老o人民民主共和國
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
Flag of Laos.svg Emblem of Laos.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Láu-o 的所在
Láu-o 的所在。
首都 Vientiane
面積
  • 國土面積: 236,800 km² 排世界第84 名
人民生活
人口
  • 總人口: 5,621,000 人 2005 年 普查,排世界第 104 名
  • 人口密度: 26.7 人/km2 2005 年 ,排世界第 177 名
政治文化
領導人

(Láu)o (老撾老o語: ລາວ Lāo), () (thang)翻譯 (hoan-e̍k) (chò)老choa抑是 (ia̍h-sī)寮國 (Liâu-kok) (寮國),全稱 (choân-chheng)老o人民 (Jîn-bîn)民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok) (老撾人民民主共和國; 老o語: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ),東南亞 (Tang-lâm-a) (ê)內陸 (lāi-lio̍k)國家 (kok-ka)

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]