Bián-tiān

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
緬甸聯邦共和國
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
Flag of Myanmar.svg State seal of Myanmar.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Bián-tiān 的所在
Bián-tiān 的所在。
首都 Naypyidaw
面積
  • 國土面積: 676,578 km² 排世界第40 名
人民生活
人口
  • 總人口: 51,486,253 人 2014 年 普查,排世界第 25 名
  • 人口密度: 76 人/km2 2014 年 ,排世界第 125 名
政治文化
領導人

緬甸 (Bián-tiān)[1] (緬甸),全稱 (choân-chheng)緬甸聯邦 (Liân-pang)共和國 (Kiōng-hô-kok) (緬甸語 (Bián-tiān-gí): ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်), ()1 (ê)東南亞 (Tang-lâm-a)國家 (kok-ka)Myanmar緬甸語 (ê)國名 (kok-miâ), 1989 ()進前 (chìn-chêng) (kiò)Burma

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

地理 (Tē-lí)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

MyanmarNumbered.png

分區 (Hun-khu): Ayeyarwady (1), Bago (2), Magway (3), Mandalay (4), Sagaing (5), Tanintharyi (6),Yangon (7)。

(Chiu): (Chin)周 (8), Kachin周 (9), Kayin周 (10), Kayah周 (11), Mon周 (12), Rakhine周 (13), Shan周 (14)。

簡史 (Kán-sú)[edit]

緬甸本底 (pún-té)是1个獨立 (to̍k-li̍p)王國 (ông-kok) ()1886年大英 (Tāi-eng)帝國 (Tè-kok) ()變做 (pìⁿ-chò)印度 (Ìn-tō͘)殖民地 (si̍t-bîn-tē)一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)

日本 (Ji̍t-pún)帝國佇第二擺 (Tē-jī-pái)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) () (bat)佔領 (chiàm-niá)緬甸。

1948年獨立,成立 (sêng-li̍p)緬甸聯盟 (Liân-bêng)實施 (si̍t-si)民主 (bîn-chú)政治 (chèng-tī)。1962年 (Ne)Win將軍chhôaⁿ (koân) (chò)頭人26 (tang)

軍事 (Kun-sū)政權 (chèng-koân)捌佇1990年 (pān)選舉 (soán-kí)毋過 (m̄-koh)因為 (in-ūi)民主陣營 (tīn-iâⁿ) (toā)勝利 (sèng-lī)軍方 (kun-hong)取消 (chhú-siau)選舉結果 (kiat-kó)

政治[edit]

Aung (San)Suu Kyi等人 (téng-jîn)國家民主同盟 (Tông-bêng)佇1990年的選舉大 (iâⁿ),毋過猶原 (iû-goân) ()提著 (the̍h-tio̍h)政權,民主派 (bîn-chú-phài)份子 (hūn-chú) ()受著 (siū-tio̍h)打壓 (táⁿ-ap)

社會 (Siā-hoē)[edit]

族群 (Cho̍k-kûn): Burman 68%, Shan 9%,Karen 7%, Rakhine 4%,華人 (Hoâ-jîn)3%, Mon 2%,印度人 (Ìn-tō͘-lâng)2%,其他 (kî-thaⁿ)5%

宗教 (Chong-kàu): 佛教 (Pu̍t-kàu)89%,基督教 (Ki-tok-kàu)4% (Baptist 3%,羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)1%), Islam (kàu)4%, animist 1%,其他2%

語言: 緬甸語其他 (kî-tha)小數 (sió-sò͘)族群語言

參考 (Chham-khó)[edit]