Tāi-eng Tè-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1921年的大英帝國

大英 (Tāi-eng)帝國 (Tè-kok) (大英帝國; British Empire) () (chi̍t) (ê) ()英國 (Eng-kok) (ûi)中心 (tiong-sim) (lâi)統治 (thóng-tī) (ê)全球 (choân-kiû)帝國,是人類 (jîn-lūi)歷史上 (le̍k-sú-siōng)國土 (kok-thó͘)面積 (bīn-chek)上大 (siōng-tōa)帝國,國土面積上大的時陣 (sî-chūn) (ū)3400 (bān)平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí)一般 (It-poaⁿ)認為 (jīm-ûi),英國擊敗 (kek-pāi)西班牙 (Se-pan-gâ)艦隊 (Lām-tūi)代表 (tāi-piáu) (tio̍h)英國的崛起 (ku̍t-khí)光榮 (Kong-êng)革命 (Kek-bēng)了後 (liáu-āu),英國 (kap)法國 (Hoat-kok)開始 (khai-sí)予人 (chheng) (chò)第二次 (Tē-jī-chhù)百年 (Pah-nî)戰爭 (Chiàn-cheng)長期 (tn̂g-kî)衝突 (chhiong-tu̍t)1763 ()七年 (Chhit-nî)戰爭結束 (kiat-sok),英國 (ùi)法國取得 (chhú-tit)規个 (kui-ê)加拿大 (Ka-ná-tāi),代表着英國成做 (chiâⁿ-chò)真正 (chin-chiàⁿ)海洋 (hái-iûⁿ)霸主 (pà-chú)1815年 ()擊敗Napoléon法蘭西 (Hoat-lân-se)第一 (Tē-it)帝國了後,英國成做真正的世界 (sè-kài)第一強權 (kiông-koân)因為 (In-ūi)大英帝國的領土 (léng-thó͘)涵蓋 (hâm-kài)南極 (Lâm-ke̍k)大陸 (Tāi-lio̍k)五大洲 (Gō͘-tōa-chiu)七大洋 (Chhit-tōa-iûⁿ),是 ()西班牙帝國了後的第二 (tē-jī)日不落 (Ji̍t-put-lo̍h)帝國