Nî-pô-lô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
尼婆羅聯邦民主共和國
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
Flag of Nepal.svg New Emblem of Nepal.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Nî-pô-lô 的所在
Nî-pô-lô 的所在。
首都 Kathmandu
面積
  • 國土面積: 147,181 km² 排世界第95 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

尼婆羅 (Nî-pô-lô)聯邦 (Liân-pang)民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok)簡稱 (kán-chheng)尼婆羅 (尼婆羅), ()南亞 (Lâm-a) (ê)內陸 (lāi-lio̍k)國家 (kok-ka)

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

地理 (Tē-lí)[edit]

Nepal的地圖