Bhutan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bhutan王國
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
Flag of Bhutan.svg Emblem of Bhutan.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Bhutan 的所在
Bhutan 的所在。
首都 Thimphu
面積
  • 國土面積: 38,394 km² 排世界第136 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

Bhutan王國 (Ông-kok)南亞 (Lâm-a) (ê)內陸 (lāi-lio̍k)國家 (kok-ka)馬是 (ma-sī)世界 (sè-kài)第逸的 (tē-i̍t-ê)禁止 (kìm-chí)食薰 (chia̍h-hun)的國家。

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

地理 (Tē-lí)[edit]